Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Personel Kartları

Nereden Yazdırıldığı: Atiker Yazılım | Forum
Kategori: AtikIK
Forum Adı: Personel Kartları
Forum Tanımlaması: Personel Sicil Kartları Tanımı
URL: http://www.atikeryazilim.com.tr/forum_posts.asp?TID=14
Tarih: 17 Ağustos 2022 Saat 14:36
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 11.04 - http://www.webwizforums.com


Konu: Personel Kartları
Mesajı Yazan: dogukan.ince
Konu: Personel Kartları
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2017 Saat 11:05

Personelin temel bilgilerinin girildiği, personel resminin eklendiği alandır. Ayrıca girilen bilgiler doğrultusunda personelin yaş bilgisi, kıdem bilgisi, işe giriş-çıkış bilgilerinin ve personel listesinin de sunulduğu bölümdür. 
Personel işe girişi yapılmadan, program içerisinde sadece personelin özlük bilgileri takip edilir. İşe girişi yapılmayan bir personelin ücret girişi yapılamaz ve bordrosu oluşturulamaz. Bu nedenle tanımlanan personelin hangi şirket/işyerinde çalıştığı puantaj hesaplama kodu ile işe girişi yapılmalıdır. İşe giriş işleminde personelin çalışan tipi, personel tipi gibi bilgileri de belirlenir. Bu alan aynı zamanda işten çıkış veya transfer işlemleri için de kullanılır. İşten çıkan ve tekrar işe başlayan bir personel için yeni bir sicil kartı açmadan yeniden işe alım işlemi yapılarak işlem devam ettirilir.


Personelin kurum içindeki yerleşiminin ve görevinin tanımlandığı aynı zamanda personelin sağlık raporu bilgilerinin girildiği alandır. Bunun dışında eğer personel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ise bu bilgilerin girildiği ve erkek personeller için askerlik bilgilerinin girildiği alandır. Bu bölümde yer alan bilgiler dört gruba ayrılmıştır; nüfus bilgileri, detaylı adres bilgileri,maaş bankası ilgileri, bağlantı ve ek bilgiler. Nüfus bilgileri bölümünde personelin nüfus cüzdan bilgilerinin girişinin yapılacağı alanlar bulunmaktadır. Detaylı adres bilgileri bölümünde personelin adres bilgisinin detaylı olarak girişinin yapılacağı alanlar bulunmaktadır. Maaş bankası bilgilerinde personelin maaş ödemesi yapılan hesap bilgilerinin bulunduğu alandır. Bağlantılar ve ek bilgiler bölümünde ise; personelin maaş banka bilgileri, iletişim bilgileri ve PDKS cihazı tanım bilgilerinin girişinin yapılacağı alanlar bulunmaktadır.  Engel durumu olan personelin bu durumu belgelendirdiği belgelerin tanımının yapıldığı kısımdır. İki farklı belge tanımına olanak sağlar. Bunlardan biri engellilik belgesi iken diğeri indirim belgesidir. Personelin sakatlık indiriminden faydalanabilmesi için tek başına engellilik belgesi alması yeterli değildir. Program içerinde sakatlık indiriminin uygulanabilmesi için indirim belgesinin tanımlanmış olması gerekir. Ayrıca personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden dolayı hak ettiği sakatlık indiriminden faydalanabilmesi için de belgelerinin tanımlanması gerekir.


İşe alım işlemi yapılan personelin ücret bilgisi tanımı yapılmalıdır. Bu tanım yapılmadan personelin bordrosu oluşturulamaz. Net veya brüt olarak personele maaş tanımı yapılabilir. Personelin çalıştığı süre içerisinde almış olduğu zamları da takip edilebilir. 
Kümülatif Gelir Vergisi Devir Girişi yıl ortasında işe alınan personelin önceki iş yerinde çalıştığı sürece biriken gelir vergisi matrahının girişinin yapıldığı alandır. Bir personel için sadece 1 defa giriş yapılır. Birikmiş gelir vergisinin tanımlanması personelin vergi dilimi atlamasını etkileyen bir işlemdir. Örneğin; 6. Ayda işe giren bir personelin öncesinde birikmiş gelir vergisi matrahı girilmez ise bu personelin maaşına göre vergi dilim atlaması gerçekleşmez.

Personele ait tüm bilgilerin tanımlandığı bu bölümde; personel hesap hareketleri, personel taksitli avans bilgileri, personel icra bilgileri, personel bordro bilgileri, aylık ve puantaj bazlı hareketler personel notları, personel teşvik bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, izin hareketleri ve yıllık izin defteri kayıtları, muayene kayıtları, envanter bilgileri (zimmet ve istihkak), iş tecrübeleri, görev bilgileri gibi tanımlar yapılabilir.-------------
Doğukan İNCESayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat